บรรจงซ้อมด้วยหัวใจ การแสดง “รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

#ไนน์เอ็นเตอร์เทน 10 ต.ค. – นักแสดงจากนาฏศิลปิน สำนักการสังคีต และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ 12 แห่ง รวมถึงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งหมด 89 คน ประกอบด้วย ผู้แสดงบทพระอินทร์ 1 คน และผู้แสดงบทเทวดานางฟ้า 44 คู่ บรรจงซ้อมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจในการแสดงชุด “รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงที่กรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อแสดงหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคมนี้
ท่าร่ายรำที่งดงามอ่อนช้อยนี้ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สอดคล้องกับบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยครู “เกษม ทองอร่าม” ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ในทำนองเพลงระบำอู่ทองที่ประพันธ์โดยครู “มนตรี ตราโมท” ศิลปินแห่งชาติ

ด้านศิลปินแห่งชาติ “รัจนา พวงประยงค์” ผู้เคยถวายงานด้านนาฏศิลป์ไทยเฉพาะพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาหลายครั้ง และครั้งนี้ร่วมเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร่ายรำและควบคุมการแสดง ถึงกลับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะเล่าถึงความตั้งใจในการถวายงานครั้งสุดท้ายนี้ ด้วยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นหัวใจ

นอกจากการแสดงชุด “รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” แล้ว การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริเวณพระเมรุมาศ ยังมีการแสดงโขน ตอน “พระรามข้ามสมุทร-ยกรบ” ซึ่งเป็นตอนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดมากที่สุด และเคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดแสดงในงานต้อนรับพระราชอาคันตุกะอยู่เสมอ ตลอดจนมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการแสดงให้มีความสวยงาม พร้อมเพรียงมากยิ่งขึ้น นับเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าศิลปินได้รำลึกถึงพระเมตตามาโดยตลอด.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.