ผู้ตรวจฯรับคำร้องสมชัยกรณีเซ็ตซีโร่กกต.

ผู้ตรวจฯ 10 ต.ค.-ที่ประชุมผู้ตรวจฯ มีมติรับคำร้องสมชัยประเด็นเซ็ตซีโร่กกต. ให้สนช.-กรธ.แจงเจตนาร่างฯกฎหมาย ยันไม่ใช่บุรษไปรษณีย์ มีอำนาจวินิจฉัยเบื้องต้นขัดไม่ขัด รธน. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ที่ประชุมมีมติรับคำร้องที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นขอให้พิจารณาและส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยกกต. กรณีให้เซ็ตซีโร่กกต.ชุดปัจจุบันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว

“หลังจากนี้จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ยื่นคำชี้แจงกลับมาโดยเร็ว แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีความเห็นเรื่องดังกล่าวก่อนกระบวนการสรรหากกต.จะเริ่มขึ้นหรือไม่ เพราะเห็นว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง” นายรักษเกชา กล่าว

นายรักษเกชา กล่าวว่า ผู้ตรวจฯ ไม่ได้รู้สึกหนักใจ แม้จะทำหน้าที่เหมือนคนกลาง แต่ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ เรามีอำนาจที่จะวินิจฉัยเบื้องต้นก่อน ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่าโดยหน้าที่ของผู้ตรวจฯสามารถวินิจฉัยคำร้องได้เบื้องต้นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากเห็นว่าไม่มีก็ต้องยุติเรื่องและชี้แจงเหตุผลให้สังคมทราบ แต่หากเห็นว่ามีปัญหา ต้องชี้แจงว่าทำไมจึงต้องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

“การพิจารณาจึงอยู่บนพื้นฐานการยึดข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเป็นหลักว่าเนื้อหาตามพ.ร.ป.เขียนไว้อย่างไร เพราะเขียนเปิดช่องให้ทำได้ทั้งเซ็ตซีโร่ รีเซ็ตและให้อยู่ครบวาระ แต่การพิจารณาจะไม่นำประเด็นที่ผู้ตรวจฯได้อยู่ครบวาระตามร่างพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินมาเป็นปัจจัยพิจารณาวินิจฉัย” นายรักษเกชา กล่าว

นายรักษเกชา กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ตรวจฯ เร่งพิจารณาร่างระเบียบต่าง ๆ ที่จะต้องออกมาเพื่อรองรับ หากร่างพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินมีผลบังคับใช้ เพราะเนื้อหากฎหมายเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจฯ พอสมควร จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย รองรับการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต.-สำนักข่าวไทย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.